Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW w Jeleniej Górze Kadetów (U15) i Juniorów (U20)

Jelenia Góra, dn. 13.05.2024 r.

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 2
Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW w Jeleniej Górze Kadetów (U15) i Juniorów (U20)

Zbiornik But w Kamiennej Górze, w dniach 18-19 maja 2024.

 

Okręgowa Komisja Młodzieżowa przy Okręgu PZW w Jeleniej Górze informuje, że na podstawie otrzymanych zgłoszeń z Kół PZW i Wędkarskich Klubów Sportowych,
Spławikowe Mistrzostwa Okręgu w dniach 18-19 maja 2024 r. na zbiorniku But (ul. Wysoka)

rozegrane zostaną we wszystkich zaplanowanych kategoriach.

Lista zawodników w załączeniu.

Zmiana komisji sędziowskiej:

Sędzia główny                 –  Paweł Kurzawa
Sędzia sekretarz               –  Maciej Kurzawa

 

Z uwagi na ukształtowanie terenu łowiska, Organizator zastrzega możliwość zmiany długości stanowiska do 8 m.
Celem prawidłowego przebiegu zawodów organizator przypomina, że:

SPRZĘT

1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, spławik, obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk.

2. Dozwolone jest stosowanie kołowrotka.

3. Obciążenie zestawu umiejscowione na żyłce nie może w całości spoczywać na dnie. Do kontaktu z dnem dopuszcza się jedynie 10% całego obciążenia zestawu.

4. W zależności od kategorii wiekowej obowiązują limity maksymalnej długości wędziska:

a) kadeci - 10,0 m;
b) juniorzy - 11,5 m;

5. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „suporcie”.

6. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną liczbę wędek do wymiany.

7. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę okrągłą o średnicy obręczy minimum 40 cm lub prostokątną o przekątnej minimum 50cm. Długość siatki wynosi min. 3,50m.

8. Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne. Zawodnik ma prawo umieścić siatkę w wodzie po pierwszym sygnale w taki sposób, aby minimum 1,5m siatki było zatopione w wodzie. Niedozwolone jest stosowanie innego systemu do przetrzymywania ryb

 

ZANĘTY, PRZYNĘTY, NĘCENIE

1. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych.

2. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.

3. Zabrania się używania przynęt sztucznych, kulek proteinowych, styropianów, pelletu i innych wabików, ikry, żywych lub martwych ryb (nie dotyczy stosowania mączki rybnej).

4. Zabrania się doczepiania jakichkolwiek sztucznych materiałów do haczyka lub przyponu stosowanego zestawu.

5. Wszelkiego rodzaju zanęty spożywcze, gliny oraz ziemie, piasek, żwir, ziarna (zwane dalej zanętą) przy pomiarze objętości muszą być nawilżone i przesiane, gotowe do użycia oraz nie mogą być ubite w pojemnikach.

Atraktory są przedstawiane w postaci płynnej lub sypkiej poza wyznaczonym limitem zanęty w oddzielnym pojemniku/butelce o łącznej objętości 0,25 litra.

Kleje nie wchodzą do limitu zanęt. Zanęty, atraktory, kleje mogą przedstawiane do kontroli w dowolnej liczbie pojemników.

6. Ogranicza się ilość używanych zanęt na każdą z tur dla jednego zawodnika w kategoriach:

a) juniorzy do 20 litrów
b) kadeci do 15 litrów.

7. Ilość jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco:

1) zanęta ciężka - bryła zanęty dowolnej wielkości (uformowana dopiero po dokonanej kontroli ilości zanęt i przynęt). Nie wrzucone kule zanęty ciężkiej po sygnale „wolno łowić” (czwarty sygnał) należy rozkruszyć.

2) zanęta lekka - bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika jednorazowo z pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot (udo, wiadro, etc.)

Wyjątek stanowią:

a) nęcenie klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być pobrana z pojemnika jedną ręką, ale kula może być formowana przy użyciu obu rąk;

b) zanęta przeznaczona do nęcenia z kubka zanętowego musi być pobrana z pojemnika jedną ręką, ale formowana może być przy użyciu obu rąk.

8. Zanęta przeznaczona do nęcenia przy użyciu procy musi być pobrana z pojemnika jedną ręką, ale formowana może być przy użyciu obu rąk. Bryła zanęty lekkiej nie może być uformowana przed sygnałem „wolno łowić” (czwarty sygnał).

9. Zabrania się używania zanęt umocowanych na lince.

10. Dozwolone jest tylko zanęcanie ręczne lub z użyciem dwuręcznej procy (dopuszcza się stosowanie proc z systemem formowania kul) oraz nęcenie pojemnikiem (kubkiem) umieszczonym na szczytówce wędziska.

11. Dozwolone jest stałe zamocowanie pojemnika (kubka) na końcówce wędziska lub topu wędziska.

12. W zależności od kategorii wiekowej zawodnika długość zestawu służącego do nęcenia oraz do badania głębokości nie może przekraczać maksymalnej dozwolonej długości wędziska.

13. W czasie nęcenia pojemnikiem (kubkiem), zestaw do wędkowania musi być wyjęty z wody (z wyjątkiem zestawu, na którym jest na stałe zamocowany pojemnik).

14. Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wynosi 2,5 litra na jedną turę. Maksymalna ilość larw ochotkowatych wynosi 1 litr (w tym max 0,5 litra ochotki haczykowej). Limit czerwonych robaków (dżdżownicowate – lumbricidae) wynosi 0,5 litra, które muszą być przedstawione w postaci niepociętej. Przedstawienie do kontroli przynęt może odbywać się w dowolnej liczbie pudełek z fabrycznym oznaczeniem pojemności. Ochotka na haczyk może być przedstawiona poza limitem przynęt w jednym pojemniku 0,125 litra.

15. Wszystkie zanęty muszą być przedstawione do kontroli w wiadrach z podziałką, a wszystkie przynęty w pudełkach z fabrycznym oznaczeniem pojemności zgodnie z przepisami „FIPSed” tj.1 litra, 0,75 litra, 0,5 litra, 0,25 litra i 0,125 litra.

16. W osobnych pojemnikach przedstawiane są do kontroli następujące przynęty:

a) Larwy ochotkowatych – jockers,
b) Larwy ochotkowatych – ochotka haczykowa do nęcenia,

c) Larwy ochotkowatych – ochotka na haczyk,
d) Czerwone robaki (dżdżownicowate – lumbricidae).

17. Zawodnicy muszą być obowiązkowo wyposażeni we własne wiadra i pudełka o właściwych pojemnościach.

18. Pudełko musi być zamknięte bez użycia dodatkowych elementów podtrzymujących zamknięcie (np. taśma przylepna, itp.).

19. Po drugim sygnale, przecieranie zanęty (poprzez sita, siatki, itp.) jak również mieszanie jej mikserem elektrycznym jest zabronione, a przynęty i zanęty muszą znajdować się na stanowisku zawodnika.

 

Informacji dot. zawodów udziela: Paweł Kurzawa tel. 607 384 846

 

Okręgowa Komisja Młodzieżowa
przy ZO PZW w Jeleniej Górze

Pliki do pobrania

  • splawikowe-mo-2024-juniorow-i-kadetow-komunikat-nr.pdf

    • 0.40 MB
  • splawikowe-mo-kadeci-i-juniorow-2024-lista-zgloszo.pdf

    • 0.43 MB